DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ Tư vấn đầu tư & Hỗ trợ Doanh nghiệp của Phidenson bao gồm những dịch vụ sau :

  • Tư vấn và hỗ trợ thiết lập hệ thống các báo cáo phục vụ cho mục tiêu quản trị;
  • Cung cấp phần mềm kế toán;
  • Hỗ trợ và tư vấn quản trị đầu tư dự án;
  • Hỗ trợ và tư vấn trong việc nghiên cứu thị trường;
  • Soạn thảo quy chế phân cấp và quản trị doanh nghiệ

, , ,

viTiếng Việt