Sở hữu trí tuệ

Chúng ta đều ý thức được sự quan trọng của những tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, để có một cách nhìn tổng quan, sâu rộng và toàn diện, Văn Phòng Luật Sư PHIDENSON Việt Nam sẽ cùng Khách hàng thiết lập, bảo vệ và quản lý tài sản này một cách hiệu quả nhất bằng dịch vụ như sau.

Trong suốt quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp, quản lý hiệu quả tài sản hữu hình đã là một bài toán lớn. Với riêng các tài sản trí tuệ, đây được coi là tài sản vô hình và việc quản lý loại tài sản này được coi là một thách thức đối với chủ sở hữu. Tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt vật chất đối với chủ sở hữu mà còn là sức mạnh tinh thần, hàm chứa trong nó những giá trị lớn lao mang tính cá thể của riêng người tạo lập nên nó.

Các dịch vụ

Tư vấn đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá
Tư vấn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp
Tư vấn đăng ký Giải pháp hữu ích
Tư vấn đăng ký Chỉ dẫn địa lý
Tư vấn đăng ký Sáng chế

viTiếng Việt