Nhân sự của chúng tôi

Chúng tôi tự hào có đội ngũ Luật sư, Luật gia, Chuyên viên, Cộng tác viên được đào tạo căn bản bởi các trường Đại học trong và ngoài nước. 90% nhân sự PHIDENSON có trình độ Thạc sỹ  hoặc cao hơn, 100% nhân sự sử dụng thành thạo Anh ngữ.

Làm việc tại PHIDENSON, Chúng tôi không có khoảng cách về thứ bậc quản lý. PHIDENSON đề cao tinh thần tự phấn đấu và trách nhiệm trong công việc trước Khách hàng và trước chính bản thân Người tư vấn. Trách nhiệm nghề nghiệp, uy tín cá nhân, uy tín tập thể và cao hơn hết là niềm tin, sự đánh giá của Khách hàng luôn là tôn chỉ làm việc của mỗi Luật gia, Luật sư PHIDENSON

viTiếng Việt