Tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư năm 2014, Cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại đưa lại những bước tiến lớn mạnh trong thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Cam kết mở cửa thị trường trong các lĩnh vực bất động sản, phân phối hàng hóa, logistic, ngân hàng, vận tải đa phương thức mang đến sự hiện diện của rất nhiều tập đoàn quốc tế lớn, đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

PHIDENSON tự hào là Văn Phòng Luật Sư cung cấp một cách toàn diện tất cả các nhu cầu pháp lý có liên quan đến một tổ chức, cá nhân người nước ngoài đầu tư, kinh doanh và sinh sống tại Việt Nam. Bên cạnh các dịch vụ pháp lý như cung cấp tới nhà đầu tư/ Doanh nghiệp trong nước, dưới đây là một số dịch vụ điển hình, thành công của PHIDENSON đối với riêng nhà đầu tư nước ngoài:

 • Báo cáo pháp lý và nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đầu tư.
 • Tư vấn hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Dịch vụ pháp lý xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
 • Dịch vụ pháp lý sau thành lập.
 • Dịch vụ pháp lý cho cá nhân người nước ngoài.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Visa;
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Lý lịch tư pháp;
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép lao động; Quyết định chấp thuận người nước ngoài vào Việt Nam theo diện Thư mời;
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Thẻ thường trú; Thẻ tạm trú.

Cho đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ nói trên cho hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam.

viTiếng Việt