Phidenson

Get the Flash Player to see this rotator.
  
Tổ chức lại Doanh nghiệp
Có thể tham khảo các phương án tổ chức lại Doanh nghiệp như sau:
  • Chia Doanh nghiệp;
  • Tách Doanh nghiệp;
  • Hợp nhất Doanh nghiệp;
  • Sáp nhập Doanh nghiệp.
 
Với những thông tin được Khách hàng cung cấp, Chúng tôi sẽ cùng Khách hàng hoạch định về phương án tổ chức lại Doanh nghiệp một cách hiệu quả và khả thi nhất,  phù hợp đặc thù và mục tiêu kinh doanh của Quý vị.

 
Lĩnh vực hoạt động

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trong nhiều năm qua, sự vận hành của nền kinh tế đã...

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ...

Luật đầu tư năm 2005, Cam kết gia nhập Tổ chức...

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG...

Trong quá trình hoạt động, mỗi Doanh nghiệp đều ý...

LUẬT SƯ TRANH TỤNG/...

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại, trong...

TƯ VẤN THUẾ

Mỗi Doanh nghiệp khi được cơ quan nhà nước cấp giấy...