Phidenson

Get the Flash Player to see this rotator.
  
Chuyển đổi loại hình Công ty
Trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đòi hỏi Doanh nghiệp phải có những thay đổi, cơ cấu lại để Doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh từng giai đoạn của Doanh nghiệp.
 
Phù hợp với quy định của pháp luật, Chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp các loại hình chuyển đổi Công ty như sau:
  • Chuyển đổi Công ty TNHH 01 thành viên sang Công ty cổ phần và ngược lại;
  • Chuyển đổi Công ty TNHH 02 thành viên trở lên sang Công ty cổ phần và ngược lại;
  • Chuyển đổi Công ty TNHH 01 thành viên sang Công ty TNHH 02 thành viên trở lên và ngược lại;Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH và ngược lại.

 
Lĩnh vực hoạt động

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trong nhiều năm qua, sự vận hành của nền kinh tế đã...

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ...

Luật đầu tư năm 2005, Cam kết gia nhập Tổ chức...

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG...

Trong quá trình hoạt động, mỗi Doanh nghiệp đều ý...

LUẬT SƯ TRANH TỤNG/...

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại, trong...

TƯ VẤN THUẾ

Mỗi Doanh nghiệp khi được cơ quan nhà nước cấp giấy...