DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Trong quá trình hoạt động, mỗi Doanh nghiệp đều ý thức vai trò quan trọng của hoạt động tư vấn pháp lý, vậy nên, nhiều Doanh nghiệp đã lựa chọn công ty luật tin tưởng để ký các hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên.

Sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên sẽ giúp cho Doanh nghiệp tránh những rắc rối liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động.

Với những Luật sư, chuyên gia tư vấn, chúng tôi sẵn sàng đảm nhận những công việc tư vấn thường xuyên liên quan đến tất cả lĩnh vực mà Doanh nghiệp quan tâm. Cung cấp “Bản tin Pháp lý hàng tháng” với các thông tin mới nhất về các vấn đề pháp lý ở Việt nam có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Song song với việc tư vấn/ giải đáp tất cả các câu hỏi pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, hàng tuần Chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý vị “Bản tin Pháp lý” tập trung chủ yếu vào việc cập nhật các thay đổi của hệ thống pháp luật ở Việt nam trong các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán,  Đầu tư nước ngoài, Thuế, Tài chính, Lao động và các vấn đề được Khách hàng quan tâm đề xuất quan tâm bằng văn bản.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho nhiều Doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính hoạt động tư vấn thường xuyên này đã giúp cho các Doanh nghiệp tiếp cận và hiểu biết nhiều hơn các quy định của pháp luật hiện hành.

en_USEnglish