Phidenson

Get the Flash Player to see this rotator.
  
Soạn thảo Quy chế nội bộ
Vận hành và quản trị hiệu quả Doanh nghiệp trước những thay đổi không ngừng của thực tế luôn là mục tiêu lớn của Người lãnh đạo Doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp và cung ứng dịch vụ soạn thảo các văn bản, quy chế quản lý cần thiết để Lãnh đạo Doanh nghiệp đạt được mục tiêu trên. Tùy thuộc vào quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động, Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ Luật sư trong số các công việc cụ thể sau:
  • Soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên;
  • Soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  • Soạn thảo Quy chế quản lý tài chính, nhân sự;
  • Soạn thảo Quy chế kiểm soát rủi ro;Nội Quy, Quy chế Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc;

 
Lĩnh vực hoạt động

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trong nhiều năm qua, sự vận hành của nền kinh tế đã...

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ...

Luật đầu tư năm 2005, Cam kết gia nhập Tổ chức...

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG...

Trong quá trình hoạt động, mỗi Doanh nghiệp đều ý...

LUẬT SƯ TRANH TỤNG/...

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại, trong...

TƯ VẤN THUẾ

Mỗi Doanh nghiệp khi được cơ quan nhà nước cấp giấy...