Phidenson

Get the Flash Player to see this rotator.
  
Lĩnh vực hoạt động
DỊCH THUẬT CÁC LOẠI VĂN BẢN
01/03/2010 12:12

Bên cạnh việc trợ giúp các Doanh nghiệp các khía cạnh pháp lý trong quá trình kinh doanh, PHIDENSON còn hỗ trợ riêng các Doanh nghiệp dịch vụ:
• Dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác.
• Dịch các tài liệu từ tiếng nước ngoài thành tiếng việt.

Xem tiếp...
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
01/03/2010 12:07

Trong suốt quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp, quản lý hiệu quả tài sản hữu hình đã là một bài toán lớn. Với riêng các tài sản trí tuệ, đây được coi là tài sản vô hình và việc quản lý loại tài sản này được coi là một thách thức đối với chủ sở hữu. Tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt vật chất đối với chủ sở hữu mà còn là sức mạnh tinh thần, hàm chứa trong nó những giá trị lớn lao mang tính cá thể của riêng người tạo lập nên nó. Dưới phương diện kinh doanh, tài sản trí tuệ được coi là một trong những "vũ khí lợi hại" để tìm kiếm các mối quan hệ và kỹ năng mở rộng mạng lưới giao tế trong kinh doanh. Vậy nên thiết lập và quản lý thứ tài sản này như thế nào?

Xem tiếp...
TƯ VẤN, ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG
01/03/2010 12:02

Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Ý thức được vai trò quan trọng này, chúng tôi luôn trợ giúp Doanh nghịêp trong các công việc sau:
• Đàm phán các loại hợp đồng.
• Soạn thảo các loại hợp đồng.
• Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
• Xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng.

Xem tiếp...
GIẤY PHÉP KINH DOANH
01/03/2010 11:58

Tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, một trong những công cụ được Nhà nước sử dụng để quản lý sâu một hoặc một số các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đó là: Giấy phép kinh doanh. Trong một số lĩnh vực khác, Doanh nghiệp không buộc phải xin Giấy phép kinh doanh, (nghĩa là, sau khi thành lập, Doanh nghiệp không buộc phải thực hiện các thủ tục hành chính để được nhận về một văn bản có tên gọi là "Giấy phép kinh doanh") nhưng cần đăng ký và cam kết tuân thủ các điều kiện kinh doanh.

Xem tiếp...
TƯ VẤN THUẾ
01/03/2010 11:50

Mỗi Doanh nghiệp khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư đều phải hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh các quyền Doanh nghiệp được thụ hưởng, Doanh nghiệp cũng cần thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong đó nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đúng thời hạn.

Xem tiếp...

 [1] 2 3

Lĩnh vực hoạt động

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trong nhiều năm qua, sự vận hành của nền kinh tế đã...

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ...

Luật đầu tư năm 2005, Cam kết gia nhập Tổ chức...

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG...

Trong quá trình hoạt động, mỗi Doanh nghiệp đều ý...

LUẬT SƯ TRANH TỤNG/...

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại, trong...

TƯ VẤN THUẾ

Mỗi Doanh nghiệp khi được cơ quan nhà nước cấp giấy...